!...هه هه

در این دنیایه عاقلان بگذار من دیوانه باشم ...تمام و دیگر هیچ

» فرشته های من ...؟! :: سه‌شنبه ۱۳٩٦/٦/٧
» ؟! :: ۱۳٩٦/٤/۳۱
» تو خود سرمایی ... ؟! :: ۱۳٩٥/٩/٧
» به نام او ...؟! :: ۱۳٩٥/٥/٧
» تنهایی تو :: ۱۳٩٥/۱/٢۱
» بچه...؟1 :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» الهامم ...؟! :: ۱۳٩٤/٧/۸
» دوستت دارم ...؟! :: ۱۳٩٤/٦/٢۳
» از توست ...؟! :: ۱۳٩٤/٢/٩
» آرزوهای بر باد رفته :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» همین جا ...؟! :: ۱۳٩۳/۱/۳
» تقدیم به انسان های پاکی که همیشه شون یلداست ....!؟ :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» اینجوری من راحت ترم...؟! :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» دلم اونقدر گرفت تا شکست...؟! :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» من نه نفهمم ....؟! :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» منم تنها شدم ! :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» باخودم درگیر شدم...؟! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» روزگار ما...؟! :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» دریا....! :: ۱۳٩۱/٩/۸
» دورغات :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» ,وقتی تو نیستی ...؟! :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» دنیا...؟! :: ۱۳٩۱/٥/٢
» رقم خورده ؟! :: ۱۳٩۱/٤/٦
» فردا بهتر ؟! :: ۱۳٩۱/٢/۳
» تویی...؟! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» خیلی سخته ...؟! :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» خسته...؟! :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» صدام در نمیاد ...؟! :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» سهم من چیه ؟! :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» یک بهانه...؟! :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» درد من و تو ؟! :: ۱۳٩٠/٦/٤
» نمیدونم...؟! :: ۱۳٩٠/٥/٩
» دیگه خسته شدم...؟! :: ۱۳٩٠/٤/٩
» تنها تر از خدا شدم ؟! :: ۱۳٩٠/۳/٢٩
» من میروم...! :: ۱۳٩٠/۳/۸
» خداحافظ دنیایه کثیف من !؟ :: ۱۳٩٠/٢/۸
» سال 90 مبارک :: ۱۳٩٠/۱/٤
» هدیه :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» در دوست داشتنه تو جا ماندم :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» نبودنه تو !؟ :: ۱۳۸٩/٩/٢
» نگرانم...؟! :: ۱۳۸٩/۸/٩
» تنهایم رقم بخورد ... ؟! :: ۱۳۸٩/٧/٢
» دیوانه...!؟ :: ۱۳۸٩/٦/٢٠
» دلهره’ من...؟ :: ۱۳۸٩/٥/۳٠
» تنهایم یادگار شد ؟ :: ۱۳۸٩/٤/۳۱
» هه هه ... تمام ودیگر هیچ ... ! :: ۱۳۸٩/۳/٢٩
» دیوارهایه ترک خورده :: ۱۳۸٩/۳/۱٩
» این منم که به آخر میرسم ! :: ۱۳۸٩/٢/٢٠
» چشمایه همیشه گریون ...! :: ۱۳۸٩/۱/٢٠
» به چی میگیم عید؟! :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
» خنده های ، از رویه گریه :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» دیگه میخوام بخوابم ؟! :: ۱۳۸۸/۱٢/٧
» قدیما .... ؟! :: ۱۳۸۸/۱٢/۱
» میخوام چیکار؟! :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
» بازی رو باختم روزگار تبریک :: ۱۳۸۸/۱۱/۳
» دنیای که ما دیدیم...! :: ۱۳۸۸/٩/٢٠
» گریه :: ۱۳۸۸/٩/٢
» آخره زمونه...؟! :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» تیک تیک ساعت :: ۱۳۸۸/٧/٢۸
» ...!؟...!؟ :: ۱۳۸۸/٧/۱٤
» به یاد عزیزانی که در آسایشگاه هستن...!؟ :: ۱۳۸۸/٦/۱۳
» علامت سوال....! :: ۱۳۸۸/٥/٢۸
» دل نفرین شده :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
» دلم گرفته :: ۱۳۸۸/٥/۱٢
» همه دلا... :: ۱۳۸۸/٥/٤
» من و تو :: ۱۳۸۸/٤/۱٠
» یکی سیاه یکی سفید :: ۱۳۸۸/٤/٩
» بابا نزن :: ۱۳۸۸/٤/٤
» عذر خواهی :: ۱۳۸۸/٤/۳
» نمیدونم چی بگم :: ۱۳۸۸/٤/٢
» به زودی دیگه... :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» تندیس :: ۱۳۸۸/۳/۱۸
» دل مو پس نفرست دل تو پس نمیدم :: ۱۳۸۸/۳/۱٧
» زدی پروندیم :: ۱۳۸۸/۳/۱٠
» روزگاره.... :: ۱۳۸۸/٢/٢٤
» دوست دارم .... :: ۱۳۸۸/٢/۱٤
» دلم می سوزه... :: ۱۳۸۸/٢/٥
» دیگه عاشقت نمی شم :: ۱۳۸۸/۱/٢٩
» تا کی؟ :: ۱۳۸۸/۱/٢۳
» ۱۳۸۸/۱/۱٩ :: ۱۳۸۸/۱/۱٩
» کاش :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
» وفا :: ۱۳۸۸/۱/۱٥
» تنها ترین :: ۱۳۸۸/۱/۱۳
» چرا :: ۱۳۸۸/۱/۱۱
» آشفته :: ۱۳۸۸/۱/٩
» عشق :: ۱۳۸۸/۱/٩
» روزگار غریب :: ۱۳۸۸/۱/۸
» به تو هیچ ربطی نداره :: ۱۳۸۸/۱/۸
» نارفیق :: ۱۳۸۸/۱/۸
» دل :: ۱۳۸۸/۱/٧
» دلکم دلکه تنهایه من :: ۱۳۸۸/۱/٦
» دنیا :: ۱۳۸۸/۱/٤
» قسم نخور :: ۱۳۸۸/۱/٢
» به چشمات چی مگی؟ :: ۱۳۸۸/۱/٢
» مبارکه.....هه :: ۱۳۸۸/۱/۱
» چه خوبه :: ۱۳۸٧/۱٢/۳٠
» هی تو :: ۱۳۸٧/۱٢/۳٠
» تمام و دیگر هیچ :: ۱۳۸٧/۱٢/۳٠
» رسم روزگار :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۳
» تنها :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
» دستت تو......هه :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
» الکی :: ۱۳۸٧/۱٢/٩
» ۱۳۸٧/۱٢/۸ :: ۱۳۸٧/۱٢/۸
» ۱۳۸٧/۱٢/۳ :: ۱۳۸٧/۱٢/۳
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
» عشق من :: ۱۳۸٧/۱۱/٩
» دل تنگ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
» تنها :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۱
» سلام به...... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۳
» کاش :: ۱۳۸٧/٩/٢۸
» زود :: ۱۳۸٧/٩/۱٩
» سلام :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» هه :: ۱۳۸٧/٩/۱٢
» نفس :: ۱۳۸٧/٩/۳
» آدمک :: ۱۳۸٧/٩/۳
» دردو دلی با خدا :: ۱۳۸٧/٩/٢
» عشقم :: ۱۳۸٧/٩/٢
» بی صدا :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
» خدایا شکرت :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
» خود :: ۱۳۸٧/۸/٢٩
» عشق :: ۱۳۸٧/۸/٢٧
» باور :: ۱۳۸٧/۸/٢٥
» خدایا ممنونتم :: ۱۳۸٧/۸/٢٥
» نامه ی به خدا :: ۱۳۸٧/۸/٢۳
» مادر :: ۱۳۸٧/۸/٢۳
» کاش :: ۱۳۸٧/۸/٢٢
» عشقم تنهام گذاشت :: ۱۳۸٧/۸/٢٢
» یا مهدی :: ۱۳۸٧/۸/٢۱
» غرور :: ۱۳۸٧/۸/٢٠
» یادش بخیر :: ۱۳۸٧/۸/٢٠
» توضیحات :: ۱۳۸٧/۸/٢٠
» هه هه :: ۱۳۸٧/۸/٢٠
» الکی :: ۱۳۸٧/۸/٢٠
» من :: ۱۳۸٧/۸/٢٠
» نفرین :: ۱۳۸٧/۸/٢٠
» دنبالم نیا :: ۱۳۸٧/۸/٢٠