!...هه هه

در این دنیایه عاقلان بگذار من دیوانه باشم ...تمام و دیگر هیچ

خیلی سخته زندگی داشته باشی ولی نتونی باهاش زندگی کنی ؟!

خیلی سخته نفس داشته باشی و نتونی نفس بکشی !؟

خیلی سخته عشق داشته باشی و نتونی عاشقی کنی ؟!

خیلی سخته آغوشی داشته باشی و تو آغوشش نباشی ؟!

خیلی سخته ساعت رد شدن عمرت و ببینی ولی ازش رد بشی ؟!

خیلی سخته پیر شدن پدرت و ببینی و نتونی جلوش و بگیری ؟!

خیلی سخته موهای سفیدشو ببینی و نتونی آروم بگیری ؟!

خیلی سخته ببینی پدرت داره آب میشه و تو نمیتونی جلوش و بگیری ؟!

خیلی سخته تو زندگیت نتونی کاری کنی براش خیلی سخته ؟!

خیلی سخته فقط بتونی نگاه کنی و گریه کنی  ؟!

خدایا هه هه و تمام دیگر هیچ دیگه نمیخوام  ؟!

خدا  . خدا  . خدا  .خدا .خدا  . خدا ؟!

خیلی سخته که خدام صداتو نمی شنوه ؟!

یعنی من کم طاقتم...؟!

بابا عزیزم زندگیم ارزونیه تو...؟!

نوشته شده در چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٦ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ توسط هه هه ... ؟! نظرات ()