!...هه هه

در این دنیایه عاقلان بگذار من دیوانه باشم ...تمام و دیگر هیچ

شب و روز کردم به امید فردای بهتر ؟

قول ها دادم به امید فردای بهتر ؟

چشمایه هیزم را بسته ام به امید فردای بهتر ؟

لب هایم را بستم به امید فردای بهتر ؟

آزادی خواستم به امید فردای بهتر ؟

خیانت را گذاشتم کنار به امید فردای بهتر ؟

کارت هایم را پاره کردم به امید فردای بهتر ؟

با خودت عهدها بستم به امید فردای بهتر ؟

چشم ایم را به روی اشک هایت بستم به امید فردای بهتر ؟

التماس ات  را از  یاد بردم به امید فردای بهتر ؟

مرا به خدایم قسم دادی به امید فردای بهتر ؟

فردای بهتر همین امروز بود!

و من داشتم از فردای حرف میزدم ؟!

هه هه ...؟!

تمام و دیگر هیچ...؟!

.............................................................................................

تولدت مبارک با یک روز تاخیر

نوشته شده در یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۳ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ توسط هه هه ... ؟! نظرات ()