!...هه هه

در این دنیایه عاقلان بگذار من دیوانه باشم ...تمام و دیگر هیچ

آبان 97
1 پست
مهر 97
2 پست
آذر 96
1 پست
آبان 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
5 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
9 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
19 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
عصیان
آدرس نسخه متنی وبلاگ: http://daghdaghe2.blogfa.com