الکی

الکی خوشم الکی نفس می کشم

به امید مردن به امید این که نباشم

و خاطرات تلخ مو به یاد نیارم چقدر درد

تو دلمه چقدر فریاد بی صدا کاش که حرفای

دورغت دیگه باورم نمی شد الکی بودن حرفات

حرف آخرم نمی شد .......... الکی الکی .هه هه

/ 1 نظر / 13 بازدید
سارا

واقعا این دفعه دیگه هه هه...![خمیازه]