بداهه ...؟!

این روزا بد جوری درگیرم

این روزا بد جوری داغونم

این روزا حالم یه جوریست

این روزا هوای رفتن است

هوای پرواز به سوی معبودم

نمیدونم دلتنگم شاید این روزا

هه هه بگذریم 

خدا جوونم صبری عنایت کن

تا خم نشوم

تا طعم شیرین عشق را بچشم

/ 0 نظر / 96 بازدید