خدایا شکرت

هه خدایا چقدر صبر؟چقدر هق هق؟

چقدر تنهایی ؟چقدر سختی؟

چقدر دوری ؟چقدر آرزو؟

چقدر...................

فقط میگم خدایا شکرت

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
سارا

خدا یه روزی حتما جوابت رو میده... مطمعنم...[لبخند]