روزگار ما...؟!

دلتنگیام زیاد شد !

غصه هام دریا شد !

رویاهام فردا شد !

سوالام بی جواب شد !

روزگارم سیاه شد !

ترانه هام غمگین شد !

موهام سپید شد !

قاب عکسم خالی شد  !

آسمانم کبود شد !

تو چه کردی ای یار با روزگار ما ؟!

هه هه...؟!

تمام و دیگر هیج...؟!

/ 10 نظر / 36 بازدید
نرگس

اینطورکه نوشتی یارنبوده.........خانه خراب کن بوده!

پگاه

پسرا خیلی ا حمقن به این عروسکای بی نام ونشون دل میبندن...بعدش ....این میشه وضعشون...اخه تو این دوره زمونه ی بی وفایی که همه به فکر خودشونن....کی پای ادم میمونه؟ کی؟ اگه پیدا کردی...به منم. بگو.....دخترا ارزششو ندارن بخوای خودتو اذیت کنی...تو این دنیا به هیچ کس نباید دل بست.....هیچ کس... اول

الهام

شبی پرسیدمش با بی قراری به غیر از من کسی را دوست داری دو چشمش از خجالت بر هم افتاد میان گریه هایش گفت آرررری

یه زخم یه چنگ یه کشیده یه داد یه تلنگر یه بهونه بود که بگم دور شدی که این تو نیستی که یادت رفته عهداتو یادت رفته اشکاتو یادت رفته آقاتو جمکرانتو یادت رفته شایدم خداااااااااااااااتو

پگاه

چه قدر سخت است...از شدت بغض گلویت بگیرد .ووو دیگران بگوید لباس گرم بپوش......[خجالت][چشمک][بازنده]

پگاه

زندگی زنگ تفریح است....زنگ بعد حساب داریم.

پگاه

هنوز پای حرفتون هستید که من بی نام ونشونم؟ [دست]

پگاه

زندگی رسم خوشایندی است زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یادمن و تو برود زندگی جذبه دستی است که می چیند زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگی بعد درخت است به چشم حشره زندگی تجربه شب پره در تاریکی است زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگی شستن یک بشقاب است زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگی مجذور اینه است زندگی گل به توان ابدیت زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما زندگی هندسه ساده و یکسان نفسهاست” امشب به قصه دل من گوش می کنی فردا مرا چو فصه فراموش می کنی این دُر همیشه در صدف روزگار نیست .......[گل][][چشمک][دست

پگاه

فرشاد حان دلمو شکوندی....اعصابمو خورد کردی....زندگیو سیاه شد.....ول ی برات دعا مینم هرحای دنیا هستی....موفق باشیووو. زی سایه یحق باشی.....لقمه یحلال بخوری...و خدا ونمازتو هیییییییییییییییییییییییییییییج وقت فرامو شنکنی......هر وقت تو اون چیزایی که خدا گفته کامل به عنوان یه مسلون انحام دادی....و خدا بهت لطفی نکرد اون وقت از خدا وزندگیت بنال......روزی 50 تا ایه قران حتماا بخون....من دوست داشتم.....موفق ومعید باشی...... خداهمیشه حافظت باشههه............ اینم به عنوان اخرین حرفم بگم.....خدا درباره یادماش تا قیامت قضاوت نمیکنه..ولی ما ادماااااااا........

ژگاه

همیشه از سمتی که تیکه داده ام میخورم زمین ....ژس مواظب تیکه گاهم هستم.....