حس ... ؟!

حس پاک بودن حس نابیست

حس خوب بودن حس نابیست

دلتنگی شبانه ام حس نابیست

تنهاییم ... حس نابیست

بی تابی برای تو حس نابیست

بیقرارم بقراره حسی که ناب باشد

هه هه ... تمام و دیگر هیچ ... ؟!

/ 2 نظر / 24 بازدید
tanhataryn

کلا یه کلمه نابیست رو گرفتی و نوشتی...

osyaan

این که نوشتی یعنی چه؟!