نفس

حیف نفس که می کشیم ثا نیه هارو می کشیم

نمی دونیم تو زندگی به چی خوشیم به کی خوشیم

همه دلا مشغول جنگ همه سرا خورده به سنگ

آخ داره باورم می شه مردن عشق های یه رنگ

/ 2 نظر / 27 بازدید
پریا

[گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]

سارا

نفس که می کشیم ثا نیه هارو می کشیم! جالبه بهش فکر نکرده بودم...!