یا مهدی

یا مهدی بیا .من عاشق دربه در کوچه ها شدم میدونم هیچکس واسه ظهورت دعا نمی کنه هیچ کس به فکرت نیست ولی ازت میخوام که ... کم آوردم بیا بیا

/ 1 نظر / 37 بازدید