چرا

چرا دوست داشتن؟چرا عشق؟چرا

عاشقی؟چرا دلدادگی؟چرا آرزو؟چرا بی

خوابی؟چرا فریاد بی صدا؟چرا حرف

نگفته؟چرا هق هق عاشقی؟چرا دل

گرفتگی؟چرا رفتن بی خدا حافظی؟چرا

بی سر و صدا؟چرا بی نشونه؟چرا من؟چرا

تو؟چرا تنهایی؟چرا .....؟چرا خاطره؟چرا

بی کسی؟چرا سادگی؟چرا نامردی؟چرا

خنده تلخ؟چرا هه هه..!چرا دستش تو

 دستاش بود؟چرا خدا!!!!!؟؟چرا مگه تو

دوسم نداشتی؟چرا به کدامین

 گناه؟چراااااااااااااااااااااااااااااااااااا...........!!!!

چرا جواب و نمی دی خدا جونم؟چرا؟؟؟

/ 14 نظر / 35 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دینا

▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██ ▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓سلام عزیزممم ▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒آپمم▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█ ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██ ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█ █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█ █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█ ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█ ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒آپم بدو بیااا▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█

دینا

لینکت کردم عزیزم[گل]

ghazal

فرزند بیا تولد یکی از داداشاتو فرزندان دیگر من است [هورا][هورا][هورا][هورا]

شهرزاد

سلاااام.خوبی اقای هه هه[نیشخند] مرسی که اومدی..... اپت خیلی قشنگ بود.... من موافقم...لینکت میکنم به اسم هه هه.....اگه خواستی به 1 اسم دیگه لینک بشی بگو...منم به اسم فرشته مرگ لینک کن....[چشمک] فعلا بای بای[ماچ]

دینا

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ [گل][گل][گل]بیا پیشم آپیدم[گل][گل][گل]

دینا

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ [گل][گل][گل]بیا پیشم آپیدم[گل][گل][گل]

دینا

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ [گل][گل][گل]بیا پیشم آپیدم[گل][گل][گل]

دینا

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ [گل][گل][گل]بیا پیشم آپیدم[گل][گل][گل]

دینا

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ♥♥♥♥♥دوست دارم♥♥♥♥♥ [گل][گل][گل]بیا پیشم آپیدم[گل][گل][گل]

سارا

[افسوس]ای بابا یکی واسه این آب بیاره دق کرد...