دریا....!

دوستت دارم به وسعت یه دریا !

دوستت دارم به وسعت عشق !

که هیچکس نتوان آنرا نوشت

هه هه تمام و دیگر هیچ...؟!

/ 11 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پگاه

شماو امثال شما در حدی نیستید که به توهین کنید... شما اول باید بگیرد چه حوری صحبت کنید....بعد بیاد...درباره یکوچیکی وبزرگی....دیگران قضاوت کنید... باشه عزیزم؟؟؟؟؟

کاش

کاش میفهمیدی چیزی که تو زباله بیافته حتی ارزش فکر کردنم نداره چون یاد گرفتیم هیچ وقت تو سطل زباله رو نگاه نکنیم. هه هه

کاش

کاش میفهمیدی چیزی که تو زباله بیافته حتی ارزش فکر کردنم نداره چون یاد گرفتیم هیچ وقت تو سطل زباله رو نگاه نکنیم. هه هه

کاش

کاش میفهمیدی چیزی که تو زباله بیافته حتی ارزش فکر کردنم نداره چون یاد گرفتیم هیچ وقت تو سطل زباله رو نگاه نکنیم. هه هه

عشق چیزی بیشتر از اندیشه وگفتار است. عشق رفتار است.

عشق چیزی بیشتر از اندیشه وگفتار است. عشق رفتار است.[قلب]

الهام

عاشقی پیداست از زاری دل نیست رسوایی چو رسوایی دل

الهام

عاشقی پیداست از زاری دل نیست رسوایی چو رسوایی دل

الهام

از دست زمانه تیر باید بخوری دایم غم ناگزیر باید بخوری صد مرتبه گفتم عاشقی کار تو نیست بچه تو هنوز شیر باید بخوری

الهام

از دست زمانه تیر باید بخوری دایم غم ناگزیر باید بخوری صد مرتبه گفتم عاشقی کار تو نیست بچه تو هنوز شیر باید بخوری