کاش

کاش می شد چشما مم وبه این بدی ها ی

روزگار بست به این دو رنگی ها به این

بدی ها کاش می شد اما نمی شه .

 

/ 7 نظر / 35 بازدید
(لیلا/عذرا)..............عذرا

سلام آقا فرشاد [گل] آخه چرا اینهمه ناامید؟! یه جمله ی تکراری می خوام بگم اما باور کن که :زندگی زیباست! دلنوشته های در سکوت بروزه و منتظر حضور سبز شما

هامون

گرچه ز غمش چو شمع سوزم ... هم بی غم او مباد روزم [گل]

سارا

صبر داشته باش...صبر داشته باش....!

Pegah

عزیم..بخاطر من خطتو عوض کردی؟نه؟حیف ان اس ام اسایی که بهت دادم...[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه[گریه]

Pegah

چرا بی خیاال ها؟چراااا؟؟ قزمیت حان حالا اگه این در ودافات احازه دادن...جند تا اس به به خط 19دادم ..خوندشون خالی از لطف نیست ..تونستی بخون...[ناراحت]

راستی تو چرااا همیشه اخر شبا میای نت؟تو طول روز چه کار میکنی؟ها؟ تو اگه بیکاری و علاف وول...[لبخند]

فرشاد حان من دروغ بدم...تو شکر خوردی....ژس این شمار هی کیه؟عوضی....091983276.. نگران نباش..دیه کاری با هات ندارم...امسال کنکور دارم..به اندازه ی کافی سر مشغلوغ هست...این مدتم...فقط یه تحربه وسر گرمی بود...همین...