تیک تیک ساعت

دلم پر از حرفهای نگفته ی فرداست.

هه ولی افسوس که فردای دیگه نیست !؟

 چون تیک تیک ساعت دیگه صدای نداره!!!؟

 هه هه...!

/ 75 نظر / 33 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهشیدجیگملی

[ناراحت][گریه][ناراحت] باشه هه هه جوووووووووووووووونم... [دلشکسته]

سمانه

سلاااااااااااااااااااااام هه هه نیشخند خوبی هه هه نیشخند چه خبر هه هه نیشخند خوش میگذره هه هه نیشخند ممنون که اومدی هه هه نیشخند خیلی خوشحالم کردی هه هه نیشخند مواظب خودت باش هه هه نیشخند بازم بیا اون طرفا هه هه [نیشخند]نیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخند

سمانه

اهههههههههههههههههههه چرا این شکلی شد پسسسسسسسسسسسسسسسس[نگران]

سمانه

سلام هه هه [نیشخند] خوبی هه هه [نیشخند] خوش میگذره هه هه [نیشخند] ممنون که اومدی هه هه [نیشخند] خیلی خوشحالم کردی هه هه [نیشخند] مواظب خودت باش هه هه [نیشخند] بازم بیا اون طرفا هه هه [نیشخند] [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]

سمانه

دیدی دلسمش تردممممممممممممممممممممم[پلک]

ghazal

[عینک]چطوری بابایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ [مغرور]سرمون با درس و اینا شلوغ شده خیلی کم وقته نت پیدا می کنم اگه بیام در روز یه ربع نیم ساعته نه مثله قبلا ساعت ها می نشستم ای داد بی داد خبریه؟؟؟؟؟؟؟؟

ghazal

متنتم خیلی قشنگ بود خوشمان آمد[دست]

مهشیدجیگملی

بمیرم واست خجالت نکش... آدیداس روحال کنننننننننننننننننن....[قهقهه]