تنها

بی کس و تنها تو این شهر

غریب به دنبال اون که دوسم

نداشت و رفت .دست منو ....

تو که منو به اوج بردی و رفتی

منو ....تنها گذاشتی رفتی با از

ما بهترونا ..کاش فقط یه ذره دوسم

می داشتی.کاش تر حم نمی کردی

اونم ۶ سال ..کاش.تنهام تو این غربت

 

/ 4 نظر / 32 بازدید
سارا

6 سال؟[زودباش] بابا ترکوندی...

Pegah

واقعا تر کوندی! نظیر نداری....بابا ایول......6ساااااااااااااااال؟؟؟؟؟ دلت به حال عمرت نمیسوزه؟ من که حیگرم کبابا میشه...[ناراحت][ناراحت]

چرا هفت سال؟؟؟؟؟؟[لبخند][لبخند][لبخند][لبخند]

Pegah

]نمیگم شما شایسته ی مهر ومحبت نبودید...شاید من لیاقت خوبی کردن به شما رو نداشته باشم... فقط براتون ارزوی سلامتو کامیابیو میکنم....ایمدوارم لجظه لخظه ی زندگیتون توام با یاد و عشق به خدا باشه.. ارزو میکنم...هیچ وقت دستتون به رو خلق خدا دراز نشه..هیچ مجتاح .کسی باشی که دنیا ارزوی رسیدن بهشو دارن.... برا خدا رو ارزو دارم