کاش بر می گشتی و می دیدی که

من چقدر تنهام کاش قدر تو رو می دونستم

کاش هق هق تنهایم به گوشت می رسید

به این امید زنده ام که بر گردی پیشم هه لعنت

به ...............فقط یک باره دیگه.فقط

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
حمید

می دونی چند وقته دارم به وبت سر میزنم خیلی تنهای دادا منم دعا می کنم که برگرده تو خدا رو داری غم ندتشته باش یا علی [دلشکسته]

سارا

بابا مگه چیکار میکنی باهاش که هی میره و میاد؟ باید بدونی عیب از کجاست...![لبخند]