هدیه

بغضم را به فردا هدیه کردم !

فردا دلتنگی را به من هدیه کرد !

اشک هایم را به دیروز هدیه کردم !

دیروز خاطره اش را به من هدیه کرد !

خواستم خودم را هدیه کنم ؟!

هه دیدم خودم در خودم تمام شدم !

هه هه ...تمام و دیگر هیچ ...؟!

/ 65 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا

عزيزم آخرين روز سال بر تو عزيز مبارك

عروس رند

آوای ملکوتی " یا مقلب القلوب و الابصار " می آید... تو مرا می خوانی که بخوانمت! این منم با حسرت سالهای رفته... "یا مدبر اللیل و النهار" این منم با هزاران امید به سالهای پیش رو... "یا محول الحول و الاحوال" خدای بزرگ من بندگی ام را بپذیر و التماسم را بشنو... ......"حول حالنا" خدای من آرزوهایم چه خواهد شد؟؟؟ "الی احسن الحال" خوب من بوی تحویل می آید... چه مبارک تقدیری!![گل]

آیدا

عیدت مبارک [لبخند]

کاپیتان

حافظ گشوده ام و چه زیباست فال تو/ حتما قشنگ می شود امسال حال تو باآن زبان فاخر ایرانی اصیل / فرخنده باد روزو شب وماه و سال تو نوروزتان مبارک

سارا

در این دور و زمانه دل هر کس دل نیست کاسه ی سفالی محبت ها از گل نیست نمی دانستم جنس دل ها تمام از سنگ است واسه قلب شیشه ای جایی در این منزل نیست . . .

هدیه

سلام.................... سال نو مبارک ....... قشنگ بود

سارا

تلنگری میزند این تفکر چاییده زمین می چرخد با دستان تو ومن همچنان نسیان زده نشانه هایش را تکان میدهم می خواهم فریاد بزنم خدای من! به که بگویم؟ که که به زیر این هدف آبی گام هایم بی هدف است چرا در خودم با تو به نمشناسمت میرسم؟به اینکه آشنایی!!! آخرین بار کجا دیدمت!؟ فهمیدم گنجشکها در معجزه نرم یک پرتو بر دیوار کاهگل زمستان تو را دیده اند وهمیشه در ترنم قطره قطره جدا شده از باران تو را می شنونداما من...!!! اولین بار که خواندمت