؟!

یه ترانه بداهه

یه غصه بیراهه

یه دلتنگی شبانه

یه سوال بی بهانه

هه هه ... تمام و دیگر هیچ

/ 0 نظر / 50 بازدید