نزدیکه...!؟

تو این روزگار چقدر زود دیر میشه

انسانیت با ریش نیست

فحشا بودن به بی حجابی نیست

درد من از شکستگی نیست

بی خوابی من از کار نیست

روزگاره سیاه من از بچگیم نیست

حال بده از آدمای کثیفی است که دور و برم را گرفتند

با نقاب های ...

با ابزار شون

/ 0 نظر / 32 بازدید