رسم روزگار

قسم به رسم روزگار که تنها گذاشت

منو رفت به دنبال اون که دوسش نداشت

رفت دنبال عشق و حالش هه .رفت اون آهن

پرست که دم از عشق می زد. رسم روزگارم

پولکی شده .رفت دنبال پول. آدمه پولکی .رفتی

شدی ساقی واسه اون که .هه.آدمک خیمه شب

بازی شدی واسه اونا هم بازی شدی لعنت به تو

که با اونا هم بازی شدی.منم خدای دارم می دونم

بر نمی گردی ولی بدون که جای تو دلم دیگه نداری

نفرین به تو به تو که .......رسم روزگار چی کم گذاشتم

برات که با دلم این کارو کردی ما رو بازیچه کردی....هه

/ 3 نظر / 39 بازدید
یاسی

تو دیگه چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تو که همش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[هورا]

سارا

پیشاپیش نوروز گذشته ات مبارک....