الهی

الهی نمیدانم که هستم چه هستم

الهی حکمت بودنم را نمیدانم

الهی باشی در کنارم

الهی صبر و باورم باشی

الهی که الهی...؟!

دوستت دارم

هه هه ...تمام و دیگر هیچ...؟!

/ 0 نظر / 32 بازدید