دل تنگ

دل تنگ و تنها بی نام نشون

بی کس . اسیر تردید روزگار

دلواپس روزای رفته دل تنگ

روزای خوبی که.............

/ 1 نظر / 31 بازدید
سارا

بازم صبر داشته باش...