باخودم درگیر شدم...؟!

این روزا درگیرم با خودم !

نه سر تو ؟!

نه سر دوست داشتنت  ؟!

نه سر بی وفایت !

نه سر رفتنت  !

سر بیکاریم با خودم درگیر شدم !

هه هه ...تمام و دیگر هیچ...؟!

/ 14 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ف

هنوزم ک فعالی هه هه . خوبه !

ژگاه

گاهی تنهایی تقدیر ما نیست...ترحیج ماست!!!!

Pegah

کبوتر لب تنگ ماهی نشت و.....گفت:تو که سقف قفست باز است چرا پرواز نمیکنی؟ کبوتر نمیدانست....اورا قفسی دیگر است.....

Pegah

خدايا! ... رحمتی کن تاايمان ، نام و نان برايم نياورد! ... قوتم بخش ، تا نانم را ، و حتی نامم را ، در خطر ايمانم افکنم! ... تا از آنانی نباشم که ، پول دين را می گيرند ، و برای دنيا کار می کنند! ... بلکه از آنانی باشم که ، پول دنيا را می گيرند ، و برای دين کار می کنند! ...

Pegah

زندگی بدون آزادی به جسمی بی روح می ماند، آزادی بدون اندیشه به روحی آشفته حال.... زندگی، آزادی و اندیشه هر سه یک چیزند، وهمیشه پاینده اند و نمی میرند. تو در خورشید نیمروز آزاد هستی، تو در حضور ستارگان شب آزاد هستی و تو آزاد هستی حتی هنگامی که دیگر نه خورشیدی وجود دارد و نه ماه و ستاره ای. تو آزاد هستی، حتی هنگامی که چشمان خویش را بر روی هر آنچه هست ببندی. اما تو بنده ی کسی هستی که دوستش می داری، زیرا دوستش می داری. و بنده ی کسی هستی که دوستت می دارد، زیرا دوستت می دارد. " جبران خلیل جبران"

Pegah

انسانیت بارامانتی بردوش ماست ...انسانیت.. عین درستی...درستی..عین عشق است.. انسان باشیم... واقعا چندنفر که به اسم مسلمون تو این شهر زندگی میکنن....واقعا انسان هستن؟مومن واقعی هستن؟ فقط در جد شعار نباشیم...بین جرف وعمل یه دنیا فاصله است...

Mamad

[لبخند]ایول ...ایول...ایول وب داش خودمه فرشاد جووون عالیییی

نزدیک تر از ما به ما... تا او راهی نبود ولی ما در راه ماندیم... در خودمان

Mamad

ایول ایول ایول فرشاد تاج سره ایول عاااااالی علی بود بنویس بنویس بنویس[چشمک]