کاش

کاش منم دلم سنگی بود اینه شما آدم بدا

شمای که دلاتون سنگیه. هه هه همهتون

2 رنگید .کاش به گوش تون می رسید

صدای قلبی که شکستیدش  کاش منم

   دلم سنگی بود کاش ......هه هه

/ 2 نظر / 4 بازدید
سارا

کاش آقا فرشاد.... ولی زیاد درست نیستا!